Strona główna » Instalacje gazowe

Instalacje gazowe

Służą do transportu paliwa gazowego od zaworu głównego do odbiorników gazowych.

Wymagania, jakie powinny spełniać zawarte są w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W zależności od sytuacji dopuszczone są różne technologie ich wykonania.