Strona główna » Instalacje kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjne

Instalacja kanalizacyjna służy do usuwania odpadów ciekłych powstałych podczas eksploatacji budynku wynikającej z jego funkcji użytkowych do sieci zewnętrznej.

Instalacja wewnętrzna obejmuje instalację w budynku oraz przewód zbiorczy odprowadzający do studzienki głównej. Studzienka główna i przykanalik (połączenie z kolektorem) z reguły należy do właściciela zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. W chwili obecnej najpopularniejszym materiałem do budowy instalacji jest polichlorek winylu oraz propylen, które praktycznie wyeliminowały żeliwo z instalacji wewnętrznych. Podstawowymi zaletami tworzyw w porównaniu z żeliwem w instalacjach kanalizacyjnych jest mniejszy ciężar, brak korozji oraz niewielka przyczepność zanieczyszczeń do ścianek. Wadą jest mniejsze tłumienie hałasu, lecz stosowanie tworzywowych elementów niskoszumowych zmniejsza dysproporcje tych parametrów. Podstawą do wykonawstwa instalacji są Polskie Normy oraz instrukcje montażu instalacji wg technologii producentów systemów.