Strona główna » Kotły („piece”)

Kotły („piece”)

Kotły (potocznie zwane piecami) są urządzeniami do konwersji energii chemicznej zawartej w paliwach na energię cieplną w procesie spalania i przekazania jej do czynnika pośredniego jakim najczęściej jest woda instalacyjna.

Ze względu na rodzaj spalanego paliwa dzielimy je na:

  • kotły gazowe
  • kotły olejowe
  • kotły na paliwo stałe

Ze względu na sposób odprowadzania spalin:

  • kotły atmosferyczne (spaliny odprowadzane z komory spalania pod wpływem naturalnego ciągu kominowego), komora spalania otwarta, podczas spalania panuje w niej podciśnienie
  • kotły z wymuszonym odprowadzaniem spalin, z zamkniętą komorą spalania, w komorze podczas spalania występuje nadciśnienie, spaliny odprowadzane siłą wyporu wentylatora.

Ze względu na stopień wykorzystania ciepła:

  • kotły klasyczne niskotemperaturowe – bez wykorzystania ciepła skraplania pary wodnej zawartej w spalinach – bezpowrotnie tracone, zwiększające stratę kominową
  • kotły kondensacyjne – z wykorzystaniem ciepła skraplania pary wodnej zawartej w spalinach, podwyższona sprawność o ok. 15%.

Kocioł gazowy kondensacyjny

Kocioł gazowy kondensacyjny