Strona główna » Wentylacja, rekuperacja

Wentylacja, rekuperacja

Instalacje te służą do dostarczania świeżego i odprowadzania zużytego powietrza do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, jak również do pomieszczeń produkcyjnych w ilości wymaganej przez normy. Ze względu na sposób realizacji wymiany powietrza można je podzielić na grawitacyjne i mechaniczne. Do prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej niezbędne jest spełnienie określonych warunków. Najczęściej spotykaną dzisiaj przyczyną źle działającej wentylacji grawitacyjnej jest brak dopływu świeżego powietrza do wentylowanych pomieszczeń. Wentylacja grawitacyjna należy do procesów bardzo słabo sterowalnych, co skutkuje niską efektywnością.

Wentylacja mechaniczna wymaga bardziej skomplikowanych i droższych instalacji, lecz jej parametry można precyzyjnie dostosować do wymagań. Wyposażenie wentylacji mechanicznej w wymiennik ciepła powietrze – powietrze zwany rekuperatorem pozwala na odzysk energii cieplnej z powietrza zużytego, co w znacznym stopniu poprawia wskaźniki zużycia energii przez budynki. Dodatkowo stosując w układzie wymiennik ciepła glikol – powietrze (lub inny) poprawiamy sprawność układu oraz komfort uzyskując latem nawiew schłodzonego powietrza.

Do stosowania rekuperacji w systemach wentylacji mechanicznej o strumieniu powietrza świeżego 500 m3 /h i większym obliguje zmiana ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 5 lipca 2013 r.

Fragment instalacji wentylacyjnej z rekuperacją

Fragment instalacji wentylacyjnej z rekuperacją w obiekcie wielkokubaturowym